Açık Eğitim Kaynakları

Eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinin nasıl sağlanacağı hemen her dönemde tartışılagelen konulardan biridir. Teknolojinin gelişimiyle birlikte bu alanda çeşitli açılımlar sağlanmıştır. Internet ve Web'in eğitim amaçlı kullanılmaya başlamasıyla pek çok çevrimiçi eğitim olanakları ortaya çıkmıştır. Açık Eğitim Kaynakları (Open Educational Resources - OERs)’da bu bağlamda ortaya çıkan olgulardan biridir.

en_USEnglish